Юридическая канцелярия Суббота, 21.09.2019, 16:53
Меню сайта
Tag cloud
договор займа ДТП админответственность банк депозит АВТОSOS вкладчик государственная социальная помощь автор Олег Беликов Дискуссионный клуб трудовое право суд Семейный кодекс авторские публикации алименты виза владение Законодательство высотные работы в Харькове Цивільний кодекс власник отчуждение Верховная Рада дарение исполнительное производство кредитор власть войны и смерть государственный исполнитель безопасность труда госзакупки Гражданский кодекс налоги недвижимость ипотека юридическая канцелярия Нотариус государственные акты на право собст день города Указ Закон Украины аудит бизнес держава право Менеджмент банковские риски Договор вещные права гражданское право аферы Конституция Украины Англия английский язык Великобритания договор пожизненного содержания Олег Беликов Президент закрытие конституційний суд регистрация тов Верховна рада выход учредителя акціонерне товариство відшкодування збитків господарські правовідносини договір Закон должник законопроект криминал Адвокат уголовный кодекс апелляционный суд коррупция рейдерство визир административный суд дети войны Верховный суд взносы в пенсионный фонд Законодательство Украины административное судопроизводство апелляционное обжаловние ГПК Украины Констиция Гражданство гражданское законодательство ЮК Табеллион Європарламент налоговый кодекс НДС упрощенная система налогообложения единый налог Админимстрирование налогов акцизный налог МВД детективы административный кодекс
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Архив записей
Пользовательского поиска
Персональный сайт Александра Кобизского Украина онлайн Писатель Александр Ковалевский Александр Ковалевский


ДОГОВІР № __оренди житлового приміщення

Місто ________________                                  “___” _______ 200_ р.

Власник житла __________________, ________  року народження, надалі – «Орендодавець», що діє на підставі Свідоцтва о праві власності на ім’я _______________________________, з одного боку, і громадянин (-ка) ______________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по-батькові)
надалі – «Орендар», з другого боку, а разом – «Сторони», керуючись Цивільним кодексом України, уклали цей договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове володіння та користування (оренду) квартиру:
1.1.1. Адреса: 61000, м. Харків, вул. ____________, буд. № _____, кв. № ________. 
1.1.2. Корисна/жила площі: _________________ кв. м./_____________________ кв. м, згідно з технічним паспортом на квартиру, складеним: ______________________________________________ «___» ______ ____ р.
1.1.3. Поверх: другий.
1.1.4. Кількість кімнат:одна.
1.1.5. Недоліки квартири, що орендується, на момент передачі: відсутні.
1.1.6. Наявність телефону: тел. № __________________.
1.2. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно з ________________ _______________________________________________________________________________________.
1.3. Орендодавець також передає в оренду майно, що знаходиться в квартирі, згідно з Переліком, що являється невід’ємною частиною цього договору.

2. МЕТА ОРЕНДИ
2.1 Квартира надається Орендареві для особистого проживання.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧI КВАРТИРИ ТА МАЙНА В ОРЕНДУ
3.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом 
3 (трьох) діб з моменту укладення даного договору.
3.2. Протягом терміну, передбаченого п. 3.1. даного договору, Орендодавець зобов'язаний звільнити квартиру та підготувати її для передачі Орендареві.
3.3. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання, що являється невід’ємною частиною цього договору.
3.4. Квартира та майно вважаються фактично переданими в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.
3.5. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та кімнат.

4. ТЕРМIН ОРЕНДИ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ.
4.1. Термін оренди складає _____ (_____________) доби (тижня, місяця, роки) з моменту прийняття квартири за актом здачі-приймання, та дійсний до «___» _______ 20____ року.
4.2. Орендар має право відмовитися від даного договору, письмово попередивши Орендодавця в термін, не пізніше як за 3 (три) місяці.
Якщо Орендар звільнив квартиру без попередження, Орендодавець має право вимагати від нього орендну плату за три місяці.
4.3. Договір оренди квартири може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендодавця у разі: 
а) руйнування або псування квартири та майна, що в ній знаходиться, Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає;
б) використання Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає, квартири не за призначенням;
в) порушення Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає, прав та інтересів сусідів;
г) порушення Орендарем інших умов договору.
4.4. Цей договір може бути розірваний на вимогу Орендодавця також у разі необхідності використання квартири для особистого проживання Орендодавця та членів його сім’ї.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
5.1. Орендна плата за договором складає: _______ (_______________________) грн. _____ коп. на місяць, без урахування витрат на комунальні та інші послуги, що вказані у розд. 6 цього договору.
5.2. Орендна плата сплачується наперед готівкою або за заявою Орендодавця в безготівковому порядку на особовий рахунок останнього в банківський установі: ___________________________________________, на поточний рахунок - № ____________, МФО - ______, ідентифікаційний код –______________, не пізніше 25-го числа кожного місяця.
5.3. У разі передачі квартири в оренду в середині місяця орендна плата за неповний місяць сплачується пропорційно залишку календарних днів із урахуванням загальної місячної орендної плати.
5.4. Перша орендна плата повинна бути здійснена до передачі квартири в оренду за відповідним актом.
5.5. Доказом сплати Орендарем орендної плати готівкою є відповідна розписка Орендодавця, а у разі безготівкового перерахунку – відповідні банківські документи.
5.6. Розмір орендної плати може бути змінений Орендодавцем у односторонньому порядку в разі:
а) зміни мінімального розміру заробітної плати;
б) інфляції тощо.

6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНI ПОСЛУГИ
6.1. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.
6.2. Усі витрати за користування телефонними послугами (міські, міжміські, міжнародні та ін.) оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
7.1. Орендодавець має право:
- вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні;
- здійснювати перевірку порядку використання Орендарем квартири та стану квартири і майна, що орендуються;
- вимагати від Орендаря та контролювати своєчасне внесення плати за оренду житлового приміщення, комунальні та інші послуги;
- вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну Договору оренди;
- продати Орендареві займану ним квартиру.
7.2. Орендодавець зобов’язаний: 
- надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані;
- здійснювати утримування квартири й технічних пристроїв квартири відповідно до вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
8.1. Орендар зобов'язується:
 - використовувати приміщення, що орендуються, виключно за їхнім цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1. даного договору;
 - дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;
 - своєчасно повідомляти Орендодавця про виявлені несправності елементів квартири й будинку;
 - своєчасно здійснювати орендні та інші платежі за договором;
 - утримувати приміщення, що орендуються, в чистоті та справності;
 - дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в квартирі;
 - усувати наслідки аварій, що сталися в квартирі;
 - дотримуватися протипожежних правил;
 - здійснювати поточний ремонт квартири в термін за погодженням з Орендодавцем;
 - не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується;
 - дотримуватися правил проживання в будинку, в якому знаходиться квартира;
 - безперешкодно допускати Орендодавця до квартири з метою перевірки її використання у відповідності з даним договором;
 - допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час у квартиру, що здана в оренду, представників Орендодавця або самого Орендодавця, а також за погодженням з Орендодавцем представників підприємств з обслуговування й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних пристроїв квартири;
 - звільнити житлове приміщення, яке орендується, після закінчення обумовленого в цьому договорі терміну оренди.
8.2. Орендар має право:
 - замінювати замки вхідних дверей та кімнат, укріплювати вхідні двері за згоди Орендодавця;
 - здавати квартиру в суборенду за згоди Орендодавця;
 - визначати порядок, умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа членів своєї сім’ї, за погодженням з Орендодавцем;
 - установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири за згоди Орендодавця;
 - викупити в Орендодавця за його згоди здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі-продажу;
 - вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов'язків, передбачених у п. 7.2 даного договору.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ ОРЕНДОДАВЦЮ
9.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов'язаний передати Орендодавцю за актом здачі-приймання орендовані квартиру та майно протягом 3 (трьох) діб з моменту закінчення терміну оренди.
9.2. Протягом терміну, передбаченого п. 9.1 даного договору, Орендар зобов'язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю.
9.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.
9.4. У момент підписання акту здачі-приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат.
9.5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю в тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.
9.6. Невідокремлювані покращення, здійснені в квартирі Орендарем, переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.

10. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН
10.1. Орендар несе наступну відповідальність за даним договором:
- у випадку прострочення сплати орендних та інших платежів за договором - пеня в розмірі _____ % від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання квартири - штраф у розмірі _____ (_____________) грн. ____ коп. за кожний факт виявлення нецільового використання об’єкта нерухомого майна;
- за передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця - штраф у розмірі орендної плати за весь період чинності цього договору;
- відшкодовує Орендодавцю матеріальну шкоду, завдану внаслідок невиконання договірних зобов'язань.
10.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за даним договором:
- у випадку прострочення передачі квартири Орендареві - штраф у розмірі ____ (________) грн. ___ коп.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Суперечки, що виникають між сторонами при виконанні цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.
11.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
11.3. Договір вступає в силу з моменту його підписання.
11.4. Усі зміни та доповнення до договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
11.5.Цей договір складено в двох примірниках, один із яких знаходиться в Орендодавця, а інший - 
в Орендаря.12. АДРЕСИ ТА РЕКВIЗИТИ СТОРIН
12.1. Орендодавець:
Поштова адреса та індекс: ________________________________________________________________________.
Дані паспорту: серія ____________ № ______________________________ виданий ________________________ ___________________________________________________________ «______» __________________ _______ р.
Ідентифікаційний номер: _________________________________________________________________________.
12.2. Орендар:
Поштова адреса та індекс: ________________________________________________________________________.
Дані паспорту: серія ___________ № _______________________________ виданий ________________________ ___________________________________________________________ «______» __________________ _______ р.
Ідентифікаційний номер: _________________________________________________________________________.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
13.1. Перелік майна, що знаходиться в квартирі на ___ арк.;
13.2. Акт здачі-приймання квартири на ___ арк.;

Примітка:
З правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями Орендар ознайомлений.ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:
___________ ______________________________
  (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) ___________ ______________________________
  (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

Copyright MyCorp © 2019
Писатель Александр Ковалевский
© Перепечатка материалов сайта "Юридическая канцелярия" в полном или сокращенном виде только с письменного разрешения редакции. Для интернет-изданий - без ограничений, при обязательном условии указания полного имени адреса нашего ресурса //uyrist.at.ua/ Связь с редакцией - uyrist1@ukr.net Писатель Александр Ковалевский Заработай на своем сайте каталог сайтов Новости RT.KORR Rambler's Top100